apis

Бандар Савасцей – гэта анаграма Ян Баршчэўскі

У продажы з’явіўся №5 часопіса «Маладосць» з маім артыкулам «Ян Баршчэўскі і Бандар Савасцей», які завяршае вялікае даследаванне асноўная частка апублікаваная ў №6 штогадовіка «Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні» (2019).

Шосты выпуск «Беларускага фальклору» прысвечаны асобе і творчасці Яна Баршчэўскага (працы У. Лобача, Дз. Вінаходава, С. Тычыны, Г. Калкаевай, А. Мікуса, В. Мартысюка і Ю. Пацюпы). Выпуск сапраўды можа лічыцца сенсацыйным. У ім упершыню публікуюцца версіі верша XIX ст., вядомага як «Віншаванне Бандара Савасцея» ці «Паўстанне», з архіваў І. Лабойкі і В. Бадзянскага, якія ад часоў Я. Карскага не вывучаліся і практычна былі недаступныя беларусазнаўцам. Ёсць і іншыя цікавыя публікацыі.

Вячаслаў Мартысюк выказаў гіпотэзу, што аўтар «Паўстання» – Ян Баршчэўскі. Аўтар жа гэтага допісу зрабіў рэканструкцыю вершаў Яна Баршчэўскага «Рабункі мужыкоў», «Дзеванька» і «Паўстанне». У ходзе рэканструкцыі з корпусу тэкстаў, якія лічыліся часткамі «Рабункаў…», быў вылучаны і таксама рэканструяваны верш невядомага аўтара XVIII ст., а можа і даўнейшы, умоўна названы «Гулянка мужыцкая». Урыўкі з «Гулянкі…» В. Мартысюк знайшоў аж у рускай літаратуры XVIII стст.

У «Маладосці» ж канчаткова раскрываюцца карты, і сцвярджаецца ў якасці ultima ratio гіпотэзы Вячаслава Мартысюка, што Бандар Савасцей – гэта анаграма імя Ян Баршчэўскі.

2019 год нечакана можа стаць годам Яна Баршчэўскага!
Collapse )
apis

З архіву: Вырашыць ці развязаць?

На ФБ з'явіўся пост, на які не магу не адгукнуцца, бо гэта мая адвечная тэма.

МОЙ СЦЭНАР, РЭДАГАВАНЫ Ў 2012 г. ЗМІТРОМ САЎКАМ ДЛЯ ТЭЛЕВІЗІІ:

В.І.: – Не магу ўспомніаць, каб у 80-я можна было сустрэць у газеце дзеяслоў “развязаць” у іншым спалучэнні, як “развязаць вузел”. А ўжо ў 1990-я гэтае слова пачынаюць выкарыстоўваць усё актыўней на месцы дзеяслова “вырашаць”. І сёння беларускамоўнага чалавека такім словаўжываннем не здзівіць...

Ю.П.: – Некалі яшчэ савецкі мовазнаўца Клюсаў у сваёй дысертацыі ўшчуваў беларускіх нацыяналістаў, маўляў, тыя штучна хацелі ўвесці «выдуманае» слова развязаць замест «нармальнага» вырашыць. Насамрэч усё наадварот. Слова развязаць бытуе ў беларускай мове не пазней, як з XVI–XVII стст. А дзеяслоў вырашыць з’явіўся толькі ў 20-я гады XX ст., а прыжыўся яшчэ пазней – толькі ў сталінскія 30-я. Слова решить ёсць расейскай семантычнай інавацыяй ад царкоўна-славянскага рѣшити. А ўсім знаёмае нам вырашыць – гэта проста няўдалы варыянт таго ж расейска решить, ад якога практычна адмовіліся самыя расейцы. А мы падабралі! У ХІХ– пачатку ХХ ст. вырешить яшчэ ўжывалі, яго можна сустрэць у Бялінскага, Андрэя Белага. Гэты дзеяслоў мае абніжаную, гутарковую стылёвую афарбоўку. Затое ў нас русізмаў вырашыць, рашыць, рашэнне не было яшчэ ў канцы ХІХ–пачатку ХХ ст.
Collapse )
apis

Да гісторыі наймення старажытнага Горадна

Бацькам слова Горадня павінен лічыцца Вацлаў Ластоўскі, які ў 1915 г. у газеце “Наша Ніва” (№ 10–20, 22 траўня) змясціў артыкул “Нашы гарады: 1. Горадня” (падпісаны крыптанімам Ю. В. – Юрка Верашчака), дзе паставіў з дзясятак націскаў над літарай “о” ў першым складзе, каб усе запомнілі менавіта такую форму, а не якую іншую.

Як трэба называць старажытны беларускі горад над Нёманам? Гісторыя данесла да нас шмат варыянтаў: Горадзен (ён), Горадна (яно), Гродна (яно), Гродна (яна), Гродня (яна), Гародня (яна), Горадня (яна). А як слушна? Ці як трэба? Вакол гэтай праблемы ўтварыліся дзве партыі: прыхільнікі Гародні (пераважна жыхары Гродна) і прыхільнікі Горадні (пераважна жыхары Мінска).

Нядаўна пытанне зноў актуалізавалася пасля выступу Вінцука Вячоркі на радыё “Свабода” на карысць варыянту Горадня[Тут]https://www.svaboda.org/a/27097404.htmlhttps://www.svaboda.org/a/27097404.html. Вячорку запярэчыў Уладзімір Хільмановіч[Тут]https://www.facebook.com/zprava/posts/1555122724544168?comment_id=1556372797752494&notif_id=1508708526618073&notif_t=feed_comment_reply, прыхільнік варыянту Гародня[Тут]https://www.racyja.com/kultura/dze-pryzyamliusya-khrystos-da-estetyki-g/. А Сяргей Шупа запатрабаваў ад прыхільнікаў Гародні падаць спасылкі на фальклор, дыялекты і “міжваенны заходнебеларускі друк”, якія б пацвярджалі праўдзівасць наймення Гародня[Тут]https://www.facebook.com/siarhej.shupa/posts/10155126080878763?comment_id=10155131802398763&notif_id=1508887746419668&notif_t=comment_mention. Праўда, чамусьці не падумаў, што таго самага варта было б патрабаваць і для пацверджання наймення Горадня. Відаць палічыў, што з гэтым найменнем праблем няма. Насамрэч праблем з ім не менш, калі не больш, чым з найменнем Гародня. Так, яно шырока ўжывалася ў заходнебеларускім друку міжваеннай пары, але ні пры якіх умовах не можа прэтэндаваць на статус гістарычнага наймення гораду. Выглядае, што ні ў фальклоры, ні ў дыялектах ні разу не фіксаваўся варыянт Горадня, затое два інфарматары Георгі Тарасевіч і Апанас Цыхун (чым гэта не дыялектныя крыніцы?) пацвердзілі, што жыхары гораду і навакольных вёсак карысталіся найменнем Горадна. Гэта значыць назоў заставаўся жывым з часоў Вялікага Княства Літоўскага да 30-х гг. XX ст.

Што да слова Горадня, то фіксацыя яго ў друку дазваляе прасачыць момант узнікнення і гісторыю функцыянавання слова. На жаль, прыхільнікі назову да такой ступені самаўпэўненыя, што нават не парупіліся хоць трошкі вывучыць гісторыю пытання і прыйсці падрыхтаванымі да сваіх апанентаў. Амаль усе факты, якія ў іх фігуруюць, не дадаюць нічога новага да майго даўнейшага артыкулу (Свой лад, 2003, № 6, с. 10–11), які Уладзімір Хільмановіч пазней падаў у сеціве:[Тут]http://harodniaspring.org/be/news/8035На сённяшні дзень артыкул вымагае істотных удакладненняў. Найважнейшы факт, не ўлічаны ў ім, мусіў бы асабліва зацікавіць аматараў Горадні. Бацькам іх улюбёнага назову павінен лічыцца не Ян Станкевіч, а Вацлаў Ластоўскі, які ў 1915 г. у газеце “Наша Ніва” (№ 10–20, 22 траўня) змясціў артыкул “Нашы гарады: 1. Горадня” (падпісаны крыптанімам Ю. В. – Юрка Верашчака), дзе паставіў з дзясятак націскаў над літарай “о” ў першым складзе, каб усе запомнілі менавіта такую форму, а не якую іншую. Хоць звычайна над “о” націск не ставіцца. Тое, што ўсімі намі любімы пан Вацлаў любіў зрабіць словам “маленькую аперацыю”, а потым выдаваць іх за арыгінальныя, усім вядома. Трэба разумець, гэта была пара нацыянальнага рамантызму. Літоўскі Vilnius узнік падобным спосабам, і бацька яго таксама вядомы, даўней жа літоўцы з навакольных вёсак гаварылі Vilnia.

Collapse )
apis

М. Багдановіч. Творы

У выдавецтве “Мастацкая літаратура” выйшла, урэшце, 7-ым томам серыі
“Залатая калекцыя беларускай літаратуры” кніга:
М. Багдановіч. Творы

Для мяне гэта пэўнае падсумаванне працы на ніве багдановічазнаўства.
Для чытача, спадзяюся, новы Багдановіч. Прынамсі, тут ёсць тое, чаго раней не было.

1. Уся кніга, ад пачатку і да канца (як прынята ў серыі) па-беларуску. Апрача мяне над перакладам стараліся В. Мартысюк і Ю. Агіевіч. (Заўважу, фіны свайго Ё-Л. Рунеберга яшчэ ў часы Багдановіча пераклалі з шведскай мовы.)

2. Творы адмыслова скампанаваныя, каб лепш выявіць іх эстэтычна-жанравую прыроду і палепшыць успрыняцце. “Рэабілітаваныя” некаторыя чарнавікі і стылізацыі.

3. Беларускамоўныя творы нанова спраўджаныя паводле першакрыніц. Выпраўлена шмат недакладнасцяў, у тым ліку ў перакладзеных тэкстах.

4. У кнізе (як прынята ў серыі) даюцца сціслыя пастаронкавыя каментары. Шмат якія факты і персаналіі раскрываюцца ўпершыню, выпраўленыя недакладнасці ранейшых выданняў.

5. Ёсць і сюрпрызы: успаміны Хв. Імшэнніка (знойдзеныя В. Жыбулем) і артыкул Ул. Дзяржынскага (выяўлены Ц. Чарнякевічам і ўзычаны работнікамі музея Янкі Купалы). Успаміны Л. Зайца-Зайцава друкуюцца без купюр. 
пацюпа

А. Круталевіч. Тэрміналягічныя слоўнікі

У канцы 80-х гг., калі ў Горадне арганізоўваўся музэй Максіма Багдановіча, нехта прынёс туды кнігу “Н. В. Кашын. Фізыка. Першая ступень. Частка другая. Пераклад А. Круталевіча” (Маскава–Ленінград, 1924). У гэтай кнізе ў канцы падаваўся расейска-беларускі слоўнічак фізычных тэрмінаў. Слоўнік мяне так зацікавіў, што я перапісаў яго сабе на асобныя лісты і час ад часу перачытваў. Круталевічаў слоўнік моцна паўплываў на мае ўяўлені пра мову. Ад тае пары я ведаў, што па-беларуску трэба казаць газавод, сьмецьцявод, а не газаправод, сьмецьцяправод, што маскалізм прыёмнік будзе перакладацца як прыймальнік, а пазьней сустрэты ўкраінізм прыймач мяне таксама не спакусіў. Шмат чаго карыснага я меў ад слоўніка А. Круталевіча. І вось кагадзе мы з Вячаславам Мартысюком задумалі вярнуць да жыцьця забытыя тэрміналягічныя слоўнічкі 20-х гг. Толькі адзін зь іх падаецца ў даведніку В. Кіпеля й З. Саўкі, рэшта паспольству зусім невядомая.

Калі мне належыць ідэя вяртаньня слоўнічкаў, то Вячаславу – асноўная тэхнічная праца ў алічбоўваньні, іншыя карысныя ідэі і падказкі. (У першай частцы "Фізыкі" быў пашкоджаны бібліятэчны экзэмпляр, таму мы некаторыя артыкулы рэканструявалі.)

А. Круталевіч. Альгебра 1
А. Круталевіч. Альгебра 2
А. Круталевіч. Геамэтрыя
А. Круталевіч. Трыганамэтрыя
А. Круталевіч. Фізыка 1
А. Круталевіч. Фізыка 2

пацюпа

раўнаць раўніць раўняць раўнаваць

ПЕРШЫ АДДЗЕЛ: ТЛУМАЧЭНЬНЕ

Абегла справа выглядае так.

1) У беларускай мове дзеясловы раўнаць і раўняць становяць сэмантычную апазыцыю:

раўнаць (прымяркоўваць);

раўняць (прыгладжваць, выпростваць).

2) Каб гэта спраўдзіць, даволі скласьці форму дакончанага трываньня дзеясловаў:

параўнаць (варону з каўкай);

параўняць (граду, дрот).

(Увага: Варону з каўкай можна й параўняць, але гэта будзе не супаставіць, а ўтаясаміць.)

3) Апазыцыя раўнаць і раўняць ускладняецца тым, што побач існуюць іншыя дзеясловы

раўніцьраўняць;

раўнаваць = раўнаць & раўняць.


Чытаць далей:

пацюпа

Сыстэма часьцінаў мовы. Да іманэнтнай беларускай граматыкі

У часопісе ARCHE (2011, № 11) нарэшце зьявіўся мой і Букаў досьлед пра часьціны мовы. Уся найважнейшая інфармацыя падаецца ў Схеме 1 (гл. ніжэй). Як той казаў, sapienti sat... Хто хоча ведаць падрабязьней – хай зьвяртаецца да тэксту. Раю спачатку разгледзець схему, потым прачытаць артыкул, а тады азнаёміцца з зноскамі. Табліца задумвалася як інфармацыйна вычарпальны “іерогліф”, артыкул – як самадастатковы тэкст, даступны і для для адумысьнікаў, і для “чайнікаў”, а зноскі (мелі быць у канцы, але не дазволіў дызайн часопісу) – як дадатковая інфармацыя толькі для філёлягаў.

Уф! Цяпер, нарэшце, можна разгортваць астатнія разьдзелы беларускай граматыкі!

Сістэма часцінаў мовы

Да іманентнай беларускай граматыкі

                                  Змест

Уводзіны

Часціны мовы і іх узаемапераходы

Заступнік і лічэбнік

Дзееспакменнік

Прыналежнік

Прыслоўнік і прыслоўе

Ці існуе станаслоў?

Ззычваньне формаў

Іерархія мовы і праблема міжыслоўяў
Замкненнепацюпа

Карозія стылю, (працяг)


або Стывэн Кінг, Ралан Барт, Станіслаў Станкевіч ды Альберт Паўловіч мяркуюцца

 Пачатак: http://paciupa.livejournal.com/6560.html#cutid1

§ 5.

Найпрасьцейшая і найудалейшая тая замена, дзе пасіўную канструкцыю заступае канструкцыя асабовая актыўная:

 

(1)

– яна перасьледавалася дзяржаваю ‑ ёй чыніла перасьлед дзяржава;

калі Т-ым ствараласяNкалі Т-оў ствараўN;

– бераг ахоўваўся войскамі ‑ бераг ахоўвалі войскі.

 

Праўда, практыка паказвае, што найчасьцей пасіў узьнікае там, дзе агенс неаказаны. У гэтым разе безасабовую канструкцыю з зваротным дзеясловам найлепей замяняць на канструкцыю няпэўнаасабовую:

 

(2)

гаварылася ў лісьце ‑ казалі ў лісьце;

– у якім гаварыласядзе гаварылі;

– не зьвяртаецца ўвагі ‑ не зважаюць;

– тады задаецца пытаньне ‑ тады задаюць пытаньне;

– такім чынам выконваласягэтак выконвалі;

плянавалася даручыць ‑ меркавалі даручыць;

рабіліся здымкі – здымалі.

 

Аднак ня шкодзіць памятаць, што ўсе нашыя замены – з галіны стылістыкі і ім ані ў якім разе нельга надаваць статусу рэгулярнасьці. Замены перадусім мусяць грунтавацца на добрым гусьце.

 

§ 6.

Наагул, пасіўныя канструкцыі з зваротнымі дзеясловамі – гэта толькі малое зло. А куды страшнейшая пошасьць – тыя самыя пасівы, толькі з залежнымі дзеепрыметнікамі, якія вышэй падаваліся ў цытаце з С. Кінга. Гэта шчыра-канцылярскае, можна сказаць, “запатэнтаванае” вынаходніцтва. Практыка паказала: замены да іх бываюць траякія, вось некалькі рэальных прыкладаў на адну тэму:

 

‑ князем быў збудаваны палац ‑ князь збудаваў палац (1);

‑ сядзіба была збудаванаясядзібу збудавалі (2);

‑ сядзіба была забудаванаясядзіба будавалася (3).

 

У першым разе заміж пасіўнай канструкцыі зь дзеепрыметнікам – ужываем актыўную, у другім разе заміж пасіўнай безасабовай зь дзеепрыметнікам – пішам актыўную няпэўнаасабовую, а ў трэцім разе такую самую пасіўную зь дзеепрыметнікам – замяняем на пасіўную з зваротным дзеясловам (большае зло – на меншае зло). Пры патрэбе, у чацьвертым разе – можна й не рабіць заменаў. Вось прыклады з практыкі.

 

Collapse )</div>
пацюпа

Карозія стылю,

або Стывэн Кінг, Ралан Барт, Станіслаў Станкевіч ды Альберт Паўловіч мяркуюцца

 

 

§ 1.

Станіслаў Станкевіч у сваёй слыннай працы “Русіфікацыя беларускай мовы ў БССР” (http://knihi.com/mova/rusifikacyja.html) – тым лемантары, безь якога няма чаго й брацца за беларускую мову, – сярод непажаданых маскалізмаў называе й вось якія:

 

12. З хваляваннем глядзіцца тая частка фільма, дзе паказана, як на завод прыехаў Мікіта Сяргеевіч Хрушчоў (ЛіМ, 19.09.1961); Цяпер, як ніколі, патрабуецца, каб прапагандыст добра валодаў тэорыяй (З, 15.07.1961); Сем мільёнаў дамоў мяркуецца пабудаваць у сельскай мясцовасці (КБ, 16). Тут маем аўтаматычнае перанясеньне ў беларускую мову спэцыфічных для расейскае мовы выразаў зь безасабовымі формамі зваротных дзеясловаў: смотрится та часть фильма, требуется, чтобы пропагандист, предполагается построить.

 

Даўно я гэта прачытаў, яшчэ тады, калі Станкевічава брашура хадзіла па руках у выглядзе ксэраксу. З таго часу, прааналізваўшы й пільна засвоіўшы цытаваную заўвагу, выразаў, з пасіўнымі прэдыкацыйнымі канструкцыямі я стараюся не ўжываць, выкараняю іх як магу і дзе магу. Аднак у данай зьяве яшчэ шмат чаго застаецца “па-за дужкам” непраясьненага й неразгаданага. Адкуль бяруцца пасіўныя канструцыі? Ці гэта нейкія адроджаныя архаізмы? Ці калькі зь нейкае ўплывовае замежнае мовы? Ці тут мы маем зьяву новую й лякальную? Ці наадварот, перад намі якаясьці міжнародная пляга?

 

§ 2.

І зусім нядаўна, чытаючы кнігу Стывэна Кінга “Як пісаць кнігі” я даведаўся, што “кароль жахаў” таксама цярпець ня можа пасіўных канструкцыяў, і лае іх апошнімі словамі:

 

Collapse )
apis

Заўзімацца / Заўзяцца

Прыйшоў памалу да высновы, што вялікія пасты пра мову мала эфэктыўныя. Большая палова інфармацыі, як выявілася, не ўспрымаецца й не запамінаецца. А шкада, бо ў мове  ўсё зьнітавана з усім. І малымі “пстрычкамі” нічога ня скажаш. Дык вось... “пстрычка”...

 

...на днях, пераглядаючы свае пазнакі ў Леапольда Родзевіча, убачыў дзеяслоў заўзяцца / заўзімацца, аднакаранёвы да спакменьніка заўзятар, пра які я ўжо ня раз пісаў:

http://arche.bymedia.net/2007-11/paciupa711.htm

 

http://community.livejournal.com/by_mova/457559.html

 

П я т р о к.  Годзе, годзе, красу наводзіць, і так, здаецца, як кроў з малаком... Іш ты як заўзялася! Вікця?! Ня чуе! Ну то й добра!

 

А некаторыя да гэтае пары яшчэ ня вераць!